Czech Step by Step: Pack (Textbook, Appendix and 2 Free Audio CDs) 2016

Czech Step by Step: Pack (Textbook, Appendix and 2 Free Audio CDs) 2016

Description

Učebnice Česky krok za krokem 1 je určena pro výuku na úrovních A1 a A2. Pod novým názvem v ní najdeme přepracované, rozšířené a podstatně obsahově i graficky inovované vydání nejprodávanější učebnice češtiny jako cizího jazyka New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt für Schritt. Publikace obsahuje 24 lekcí, které na bázi komunikačních situací systematicky rozvíjejí všechny dovednosti, a to jak receptivní (čtení a poslech s porozuměním), tak produktivní (psaní a mluvení), přičemž důraz je kladen na schopnost dorozumět se a aktivně používat češtinu v praktickém životě. Oproti předchozí generaci učebnice přináší publikace Česky krok za krokem 1 metodicky propracovanější postupy práce s texty a komunikativněji orientovaná cvičení a zadání. Gramatika je prezentována v přehledných tabulkách a pomocí srozumitelných schémat, obrázků a symbolů. Zcela nově se zde využívá originální koncept deklinačních vzorů, které tvoří modelové věty a napomáhají tak osvojení českého deklinačního systému. Učebnice obsahuje bohatý fotografický a obrazový materiál, Přílohu se slovníčkem a klíčem a dvě CD s nahrávkami textů (též jako MP3 on-line). K procvičení probírané látky jsou určeny dva samostatně prodejné pracovní sešity. Publikace svou bohatou slovní zásobou, množstvím textů a podrobnými gramatickými vysvětleními v angličtině uspokojí i náročné zájemce o studium češtiny jako cizího jazyka. Na učebnici plynule navazuje již vydaný druhý díl Česky krok za krokem 2, který dovádí studenty na úroveň B1.
Česky krok za krokem 1 (Czech Step by Step 1) is a new A1 and A2 level textbook of Czech as a foreign language. It is a newly revised, expanded edition of the best-selling New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt für Schritt. The new name may be similar to the old, but the content and graphics have been substantially innovated. The publication contains 24 lessons, which use real communicative situations to systematically develop all the language skills, both passive (reading and listening comprehension) and active (writing and speaking). The emphasis is on learning to communicate and actively use Czech in everyday situations. The new generation Česky krok za krokem 1 brings us methodologically sophisticated approaches to working with texts and more communicative exercises and assignments. Grammar is presented in clear tables and with easy to understand diagrams, pictures and symbols. A completely new feature is the original concept of declension models, which are used to form model sentences, helping students to master the Czech declension system. The textbook contains a wealth of photographs and pictures, and the Appendix with a glossary, answer keys and two audio CDs (also free online as MP3 files). Two workbooks, sold separately, are also available for additional practice of the material covered in the textbook. The publication‘s extensive vocabulary, large quantity of texts and detailed grammatical explanations in English will satisfy the most demanding students of Czech as a foreign language. A second volume, Česky krok za krokem 2, follows up on the textbook and will take students to the B1 level. The second volume has already been published.

Similar Books

ISBN 10: 8074701336
ISBN 13: 9788074701337

22 Dec 2016
Lida Hola

ISBN 10: 8074701344
ISBN 13: 9788074701344

02 Mar 2017
Lida Hola

ISBN 10: 1444106910
ISBN 13: 9781444106916

31 Dec 2010
David Short

ISBN 10: 0415287855
ISBN 13: 9780415287852

15 Jun 2005
James Naughton

ISBN 10: 1495231968
ISBN 13: 9781495231964

16 Jan 2014
Lilie Hasek

ISBN 10: 8086903923
ISBN 13: 9788086903927

18 Nov 2009
Lida Hola

ISBN 10: 8087481666
ISBN 13: 9788087481660

08 Oct 2012
Z. Mala

ISBN 10: 8074701085
ISBN 13: 9788074701085

29 Feb 2016
Zdena Malá

ISBN 10: 802397260X
ISBN 13: 9788023972603

01 Jun 2006
Bruce Davies

ISBN 10: 0781811074
ISBN 13: 9780781811071

21 Apr 2011
Karen Von Kunes

ISBN 10: 1138950106
ISBN 13: 9781138950108

08 Jul 2015
James Naughton

ISBN 10: 1786573695
ISBN 13: 9781786573698

22 Jul 2019
Lonely Planet